Писмен въпрос E-2998/08, зададен от Giusto Catania (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL) и Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) на Комисията. Назначаване в Италия на извънреден комисар за ромите