Писмен въпрос E-2234/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Интернет домейни eu