2008/821/ОВППС: Решение EUPOL АФГАНИСТАН/1/2008 на Комитета по политика и сигурност от 3 октомври 2008 година за назначаване на ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)