Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2004 privind semnarea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina de stabilire a principiilor generale ale participării Bosniei și Herțegovinei la programele comunitare$