2005/518/EB: 2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pagrindų susitarimo dėl Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimo Bendrijos programose bendrųjų principų pasirašymo