2005/518/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen Bosnia ja Hertsegovinan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista tehdyn puitesopimuksen allekirjoittamisesta