2005/518/EÜ: Nõukogu otsus, 22. november 2004, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise Bosnia ja Hertsegoviina ühenduse programmides osalemise, üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu allakirjutamist