Решение на Съвета от 22 ноември 2004 година относно подписването на Рамково споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за общите принципи за участие на Босна и Херцеговина в програми на Общността$