Писмен въпрос E-2425/08, зададен от Elisabeth Jeggle (PPE-DE) на Комисията. План за действие на Общността относно защитата и грижите за животните