Писмен въпрос E-010447/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) до Комисията. ЗП/ВП — Палестинска НПО закрита в източен Йерусалим