Писмен въпрос E-6265/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Отлагане на програми на Гръцкия орган за настаняване на работници