Писмен въпрос E-1408/07 зададен от Mogens N.J. Camre (UEN) на Комисията. Допълнителен въпрос по отговора на Комисията на въпрос Е-5465/06