Писмен въпрос P-0507/07 зададен от Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN) на Комисията. Програма за помощ на земеделските полунатурални стопанства