Писмен въпрос E-5782/10 Philippe Juvin (PPE) до Комисията. Заболявания на черния дроб и следващата рамкова програма за научни изследвания