Писмен въпрос E-8463/10 Jörg Leichtfried (S&D) до Съвета. Разследвания срещу австрийски журналисти въз основа на твърдения за нарушаване на германското право (свобода на печата)