Дело C-148/07: Определение на председателя на Съда от 6 септември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Унгария