/* */

Дело C-441/08: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 7 октомври 2008 г. — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu