Leclercq/Комисия TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 17 септември 1981 г. # Jean Leclercq срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 28 и 165/80.