Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му на 21 август 2013 г. , относно проект на решение по дело M.6360 Nynas/Shell/Harburg refinery — Докладчик: Белгия