Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1081 al Comisiei din 3 iulie 2015 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite folii din aluminiu originare din Rusia