Регламент (ЕО) № 934/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци