Писмен въпрос E-011349/11 Владко Тодоров Панайотов (ALDE) до Комисията. Качеството на храните