Писмен въпрос E-2949/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Сведения относно използването на средства по програма Чивитас от община Копертино