Писмен въпрос P-3061/07 зададен от Kyösti Virrankoski (ALDE) на Комисията. Възстановяване на ДДС в Полша