Дело T-221/09: Решение на Общия съд от 15 юли 2011 г. — Ergo Versicherungsgruppe/СХВП — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ERGO Group“ — По-ранна словна марка на Общността „URGO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)