Regulamentul (CE) nr. 692/2007 al Comisiei din 20 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume