Komission asetus (EY) N:o 692/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007 , tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi