Регламент (ЕО) № 692/2007 на Комисията от 20 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци