Писмен въпрос E-2580/07 зададен от Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) на Комисията. Заплаха за околната среда в района на Араиханал, Малага (Испания)