Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отношенията ЕС—Молдова: Каква е ролята на организираното гражданско общество?“ (становище по собствена инициатива)