Kvietimas teikti paraiškas — E. dalyvavimas 2008/1