Покана за представяне на предложения — Електронно участие на обществото 2008/1