Padomes Trešā Direktīva 90/232/EEK ( 1990. gada 14. maijs ) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu