Писмен въпрос E-3647/07 зададен от Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) на Комисията. Донори на кръв