Решение на Съда (четвърти състав) от 25 септември 1985 г. # SA Établissements Piszko и други срещу SA Dammarie Distribution "Centre Leclerc" и SA Carrefour Supermarché. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal de commerce de Melun - Франция. # Съединени дела 114 и 115/84. TITJUR Piszko и др.