Kommissionens beslut av den 14/05/2009 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.5403 - LUFTHANSA / BMI) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)