Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/365 tal-11 ta' Marzu 2016 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Telemea de IIbănești (DOP))$