Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/365 оd 11. ožujka 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Telemea de Ibănești (ZOI))$