Заключение на генералния адвокат Lenz представено на6 февруари 1997 г.