PROPCELEX Решение на Съвета от 29 май 2006 година за приключване на консултациите с Ислямска република Мавритания по член 96 от ревизираното Споразумение от Котону