Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1090 tal-5 ta' Lulju 2016 li japprova t-tijoċjanat tar-ram bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tip 21 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)$