Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1090 af 5. juli 2016 om godkendelse af kobberthiocyanat som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 21 (EØS-relevant tekst)$