Регламент (ЕО) № 1000/96 на Комисията от 4 юни 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1538/91 относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с птиче месо