Решение на Съда (втори състав) от 24 септември 1998 г.