Писмен въпрос E-003619/11 Jan Březina (PPE) до Съвета. Забрана за движение на моторните превозни средства с дизелови и бензинови двигатели в централните части на градовете от 2050 г.