Oberthür/Комисия TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 5 юни 1980 г. # Dominique Noëlle Oberthür срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 24/79.