Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 10/2012 ( 2012. gada 6. janvāris ), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2012. gada 2. līdz 3. janvārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2012. gada janvārim