Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 10/2012, annettu 6 päivänä tammikuuta 2012 , 2 ja 3 päivänä tammikuuta 2012 Tunisian tariffikiintiössä jätettyihin oliiviöljyä koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja tammikuuta 2012 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä