Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 10/2012 af 6. januar 2012 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 2. til den 3. januar 2012 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for januar 2012