Регламент за изпълнение (ЕС) № 10/2012 на Комисията от 6 януари 2012 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 2 януари до 3 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец януари 2012 г.